LOKALUTHYRNING

Våra församlingshem

Inom Jämjö pastorat så finns det 5 st församlingshem: Jämjö, Ramdala, Sturkö, Kristianopel och Torhamns församlingshem. Vid kyrkliga förrättningar såsom dop, vigsel, begravning och konfirmation så är det gratis att hyra våra församlingshem om du tillhör Jämjö pastorat. Vid övriga tillfällen eller om du inte tillhör pastoratet se priser nedan:

Jämjö församlingshem
Stora salen med kök 500 kr
Lilla salen med kök 280 kr
Annat rum med kök 280 kr
Stora salen utan kök 360 kr
Liten sal eller annat rum utan kök 140 kr

Ramdala församlingshem
Hela nedre plan med kök 500 kr
Hela nedre plan utan kök 280 kr
Övriga rum med kök 210 kr
Övriga rum utan kök 140 kr

Sturkö församlingshem
Hela nedre plan med kök 500 kr
Hela nedre plan utan kök 280 kr
Övriga rum med kök 210 kr
Övriga rum utan kök 140 kr

Kristianopel församlingshem
Stora salen med kök 500 kr
Stora salen utan kök 280 kr

Torhamn församlingshem                                                                                                                                          Stora salen med kök 500 kr                                                                                                                                              Stora salen utan kök 280 kr                                                                                                                                              Lilla salen med kök 210 kr                                                                                                                                                  Lilla salen utan kök 140kr


Regler för upplåtelse av lokaler

 • Vid upplåtelse av lokal gäller allmänt att god ordning bland besökarna råder och att verksamheten inte stör eventuella andra aktiviteter i huset. I våra församlingshem gäller vår alkoholpolicy-ingen förtäring av alkohol.
 • Utöver den anvisade lokalen disponerar respektive hyrestagare allmänna utrymmen som kapprum, toaletter och liknande, i förekommande fall tillsammans med andra grupper. Däremot disponeras ej kök, pentry eller liknande lokaler, om annat ej överenskommits, även om dessa lokaler är lediga.
 • Hyrestagaren ska i samband med bokningen meddela namn, adress och telefonnummer på den person som är ansvarig. Hyrestagaren är ekonomiskt ansvarig för sådan skada på inredningen och utrustningen som till följande eller obetänksamhet uppstått.
 • Nyckel till lokalen hämtas enligt överenskommelse med aktuell församlingsvärdinna eller via pastorsexpeditionen i Jämjö och återlämnas enligt överenskommelse. Tänk på att höra av er i tid angående nyckelavhämtning, hämtas ca 3 dagar innan bokning. Förekommen nyckel ersättes med 1000 kr. I övrigt skall hyrestagaren ersätta upplåtaren för förorsakad skadegörelse, larmutryckning, städning eller dylikt.
 • Avfallshantering - Uppkomna sopor i samband med uthyrning, som inte betecknas såsom brännbart avfall enligt Affärsverkens direktiv, avlägsnas och omhändertas av hyrestagaren efter användningen. För den händelse att icke brännbart avfall ej har bortförts, debiteras hyrestagaren 200 kr utöver överenskommen lokalhyra.
 • Vid ommöblering av lokalen så återställs möblerna i den ordning de mottogs. Lokalen städas efter användningen.
 • I mån av teknisk utrustning, såsom bandspelare, stillbildsprojektor mm. önskas, kan dessa utlånas av församlingen på villkor som särskilt överenskommes.
 • Betalning sker på följande sätt:
 1. BG 5115-4375 (märk inbetalningen "Hyra av lokal xxx och datum)
 2. Swish 1234 8381 73 (märk inbetalningen "Hyra av lokal xxx och datum)
 3. Kontant

Är du intresserad av att hyra någon av våra lokaler ring expeditionen på 0455-31 34 40 eller fyll i kontaktformulär nedan: