BARN & FAMILJ

Obs! Barn och ungdomsverksamheten är inställd tillsvidare pga covidrestriktioner i Blekinge län. Startar åter igen v. 36 2021

Sommarkyrkan i Kristianopel kommer vara igång sommaren 2021 med vissa restriktioner. Mer info kommer!


Välkommen till barn och ungdomsverksamheten

Vår kristna profil är viktig i barn och ungdomsverksamheten. Genom andakter och samtal vill vi att barn och ungdomar ska få uppleva en trygg gudsbild som de kan växa och mogna med. 

Jämjö Pastorat erbjuder många aktiviteter för barn och föräldrar. För de allra minsta med föräldrar finns det Vuxen-Barngrupper, Musiklekis och spädbarnsmusik. Dessa grupper kräver inte någon föranmälan, det är bara att komma dit. Det är en mötesplats för att leka, sjunga, umgås, dela erfarenheter och lära känna varandra. Du väljer själv hur länge du vill stanna och när du vill komma. Fika finns till självkostnadspris. 

För barn i skolåldern har vi grupper på eftermiddagarna: Kompis, Polaren, Mix och Bästis. För barn i åldrarna 4-5 år erbjuder vi Barntimmen, en förmiddag i veckan. Att se att varje barn är unikt och värdefullt är viktigt. Ett barn som vi ser och bekräftar, växer som människa och vågar bejaka och utveckla sina gåvor och möjligheter. I grupperna får barnen får träffa jämnåriga, äta mellanmål, pyssla och leka. Ibland så åker man på utflykt och man deltar även vid vissa tillfällen i gudstjänsten. 

Ungdomsverksamheten är en mötesplats för ungdomar mellan 12 och 15 år. Här kan man till exempel spela sällskapsspel, tv-spel, innebandy, bordtennis, titta på film, laga mat tillsammans eller bara vara. 

Dessutom har vi skolkyrka, sommarkyrka och söndagsskola. Du hittar mer information om detta längre ner på sidan. 


Här hittar du programmet för höstens barnverksamhet i våra församlingar! 


Skolkyrkan

Jämjö Pastorat inledde ett samarbete med Jämjö samverkansområde under hösten 2008. Vi erbjuder alla skolor runt om i vårt pastorat att deltaga i olika temasamlingar som vi anpassar efter ålder och årskurs. Vi vill göra eleverna nyfikna på kyrkan, den kristna tron och våra kyrkliga högtider. Kyrkans historia, traditioner och Bibelns berättelser är en del av det västerländska kulturarvet och vi som kyrka har ett ansvar för att levandegöra detta arv, utveckla det och föra det vidare. I ett alltmer sekulariserat samhälle är det viktigt för barn och unga att känna till sina kulturella rötter och genom dem känna en större trygghet i mötet med andra kulturer och även uppleva dessa som kreativa och berikande. Det känns viktigt att få bygga upp ett förtroende mellan kyrka och skola så att det känns naturligt för dem att vid behov vända sig till oss som en resurs. Här nedan kan du läsa mer om våra olika temasamlingar:

Förskoleklasserna
Äventyr i kyrkan
Här bekantar vi oss med kyrkobyggnaden och kyrkorummet genom att gå på skattjakt.

Årskurs 1
Julvandring
Vad hände den första julen? Vi tar med barnen på en enkel julvandring som slutar med en levande julkrubba.

Årskurs 2
Mörker och ljus
Var kommer Halloween ifrån egentligen? Vad är ett helgon? Varför tänder man så mycket ljus under Allhelgonahelgen? 

Årskurs 3
Om påsken
Till skillnad mot julen så fanns påsken innan Jesus kom. Varför firade man den då - och varför firar vi den nu?

Årskurs 4
Våra traditioner
Traditioner och ceremonierna är ryggraden i kristendomen. Vad är kyrkoår? Vilka är våra kristna högtider och varför firar vi dem? I det egna livet har vi också traditioner: födelsedag, examensdag, bröllopsdag o.s.v. 

Årskurs 5
Historisk vandring
Detta är ett dramaäventyr som visar hur kristendomen har påverkat och format vårt samhälle. Vi startar i början av vår tideräkning och slutar i nutid. Under resans gång får vi möta några historiskt viktiga personer och vi slutar med ett husförhör om 1800-talet.

Årskurs 6
Etikvandring
Alla människor är lika mycket värda och har samma rättigheter. Vi jobbar utifrån "FNs konvention om mänskliga rättigheter" med tre olika perspektiv:

  • -Internationellt
  • -Mellanmänskligt
  • -Personligt

För närmare information angående skolkyrkan kontakta Lisa Elisabeth Ekman tel: 0760-420 330

Sommarkyrkan

Sommarkyrkans barnverksamhet i Kristianopel pågår måndag-fredag under juli månad. Barn i åldrarna 4-13 år är välkomna mellan kl 09.30-12.00.

Ingen föranmälan behövs utan man deltar de dagar man har möjlighet. Vi har vår "sommarkyrka" i tältet utanför Kristianopels församlingshem. Barnen anmäler sig i tältet kl 09.30 varje dag. Vi antecknar eventuella allergier, namn och telefonnummer till anhörig i vår pärm. Barnen delas ibland in i två grupper, en för  4-7 år och en för 8-13 år. En del dagar har vi gemensamma aktiviteter.

Varje dag har ett speciellt program, till exempel piratdag, besök av trollkarl, dockteater, målar drakar mm. Vi bjuder på frukt varje samling och ibland blir det lite festligare på fredagarna. Sommarkyrkans barnverksamhet är avgiftsfri och alla i rätt ålder är välkomna.

Mer information om vad som händer varje dag får du i vårt programblad för sommarkyrkans barnverksamhet som kommer ut i början av juni.