Gravplatser 

Gravplatser

I begravningsavgiften ingår gravplats eller motsvarande på en allmän begravningsplats under en tid av 25 år. Det finns olika slags gravplatstyper. Inom Jämjö pastorat finns det kistgravar, urngravar och plats i minneslund.


Av dessa är kistgravar och urngravar platser med så kallad gravrätt där man tecknar gravrättsinnehavare. Till rättigheterna hör att att smycka gravplatsen och att efter godkännande av huvudmannen montera en gravsten eller annan fast anordning. Att sätta upp en gravsten är frivilligt. En gravrättsinnehavare kan sätta ljus och blommor även om det inte finns en gravsten. Gravanordningar bekostas av gravrättsinnehavaren och är dennes egendom. Gravrättsinnehavaren är skyldig att hålla gravplatsen i ordnat och värdigt skick. Hen är också skyldig att säkerhetsställa att gravanordningen inte utgör en säkerhetsrisk. Åtgärder på gravanordningen bekostas av gravrättsinnehavaren. 

Minneslunden är en gravplats utan gravrätt med plats för flera gravsättningar inom samma område. Platsen för gravsättning är inte markerad utan detta är en anonym gravplatstyp där nedsättning av aska görs av kyrkogårdspersonalen utan närvaro av de anhöriga. I minneslunden finns en särskild anvisad plats för utsmyckning där man kan sätta blommor  eller tända ett ljus. 

Begravningslagen ger även möjlighet till att få askan av en anhörig strödd över land eller hav. En ansökan om tillstånd kan inte göras i förväg utan först när det finns en avliden. Ansökan görs via www.lansstyrelsen.se


Våra kyrkogårdar

Inom Jämjö Pastorat finns 7 st kyrkogårdar: Jämjö, Ramdala, Sturkö, Tjurkö, Kristianopel, Avaskär och Torhamns kyrkogård. Nedan följer en förteckning av vilka sorters gravplatser som finns på varje kyrkogård. Har du frågor angående gravplatser eller annat ärende angående våra kyrkogårdar kan du kontakta expeditionen mån-fre 10-12, samt ons 13-15 på tel: 0455- 31 34 40. Du kan även kontakta respektive kyrkvaktmästare, telefonnummer hittar du här!

Jämjö kyrkogård- kistgravar, urngravar och minneslund. 

Ramdala kyrkogård- kistgravar, urngravar och minneslund.

Sturkö kyrkogård- kistgravar, urngravar och minneslund. 

Tjurkö kyrkogård- kistgravar, urngravar och minneslund.

Kristianopels kyrkogård- kistgravar och urngravar.  

Avaskär kyrkogård- kistgravar, urngravar och minneslund.

Torhamns kyrkogård- kistgravar, urngravar och minneslund.