Gravskötsel

Gravskötsel 

                     Jämjö, Kristianopel, Avaskär, Ramdala, Sturkö, Tjurkö och Torhamns kyrkogårdar

Ansvar gravskötsel

Kyrkogårdar är värdiga vilorum för de bortgångna. De är även en tillgång för besökande, en vacker och välvårdad plats som kan ge ro och tillfälle till eftertanke. Ansvaret för kyrkogårdarnas skötsel delas mellan Jämjö pastorat och gravrättsinnehavarna. Kyrkogårdsförvaltningen sköter de allmänna ytorna och gravrättsinnehavaren ansvarar för att hålla sina gravar o ordnat och värdigt skick. När det gäller minneslunden står Kyrkogårdsförvaltningen för all skötsel och ser till att det är rent och fint vid den gemensamma smyckningsplatsen. Var därför medveten om att vissna blommor, rester av ljus och personliga utsmyckningar kan komma att plockas bort. Man är välkommen att placera snittblommor eller ljus på anvisad plats. 

Gravlyktor och ljus

Kyrkogårdsförvaltningen ser helst att gravlyktor och ljus endast placeras ut på gravarna under tiden 1 oktober till 31 mars. Står de kvar under annan tid utgör de ett hinder vid gravskötsel. 

Justering av gravsten

Kyrkogårdsförvaltningen kan i vissa fall ombesörja justering av gravstenar och andra typer av gravvårdar. Kontakta respektive kyrkogårdsvaktmästare. 

Om du sköter graven själv

Väljer du att sköta graven själv, då ska du putsa gräskanter och hålla planteringsytan fri från ogräs. 

Bristfällig skötsel

Kyrkogårdsförvaltningen vill påminna om att bristfällig gravskötsel kan leda till att gravrätten förverkas. Det vill säga att du kan förlora gravrätten. 

Vi erbjuder fackmässig gravskötsel

Det går bra att beställa skötselavtal och få graven väl omskött av kyrkogårdsförvaltningen. Skötsel beställs enligt löpande ettårsavtal. Avtalet gäller ett år i taget med årlig fakturering och automatisk förlängning. Det finns även möjlighet att teckna avräkningsavtal med fast belopp. Minsta belopp är 10 000 kr och högsta 30 000 kr. Årligen reduceras skulden med aktuell kostnad för skötsel. Avtalet gäller så länge kapitalet räcker. 

Skötselavtal innebär följande:

  • Utföra vårstädning under april månad inklusive borttagande av eventuella vinterdekorationer
  • Klippa gräset på graven hela säsongen
  • Kratta graven hela säsongen
  • Kantskära planteringsytan samt fylla på jord eller grus vid behov
  • Att vid behov rensa planteringsytan från ogräs och städa graven
  • Höststäda graven under oktober månad och ta bort sommarväxter
  • Rikta gravstenen
  • Garanti att graven hålls i vårdat skick och att skötseln utförs på ett fackmässigt sätt
  • Komplettering med planteringar av växter och vinterdekorationer

Du kan också beställa plantering av ettåriga vår och sommarblommor samt utplacering av vinterkrans inför Allhelgonahelgen. Vi erbjuder färdiga planteringspaket och enstaka växter. Se priser nedan.


Vill du komma i kontakt med kyrkvaktmästarna på våra respektive kyrkogårdar, se här! 

Vill du beställa gravskötsel, fyll i kontaktformuläret nedan eller ring expeditionen mån-fre 10-12, på tel: 0455- 31 34 40.