BEGRAVNINGSVERKSAMHETEN

Livet innebär för oss människor både glädje och sorg. När man drabbas av det ena eller andra är det viktigt att ha någon att dela det med. Sorgen blir inte mindre men lättare att bära när man får dela den med någon...

Vi hanterar vår sorg på olika sätt. Den kan visa sig i form av uppgivenhet och förtvivlan över det som aldrig blev sagt eller gjort, kanske vrede över att bli lämnad ensam. Vi kan också känna lättnad, om den som avlidit varit sjuk länge och döden kommer som en befrielse.

Begravning är i vidaste bemärkelse sättet att varaktigt ta hand om en avliden samt de riter som förknippas med det.

Om begravning

Alla som avlider i Sverige måste gravsättas. Ansvaret för gravsättning av avlidna har riksdagen lagt på Svenska kyrkans församlingar och pastorat samt Stockholms och Tranås kommuner. 

Det är viktigt att stoft efter avliden kremeras eller gravsätts så snart som möjligt. Den längsta tillåtna tiden mellan dödsfall och kremering eller gravsättning är en månad. Aska ska gravsättas inom ett år från kremeringen. Om det finns särskilda skäl kan Skatteverket medge anstånd med kremering eller gravsättning. 

Att ordna med begravningen är en uppgift för anhöriga, eller andra som åtar sig det uppdraget. Om ingen anhörig finns, eller vill ta hand om begravningen, är det kommunens ansvar att träda in och ordna med detta. Oavsett vem som ordnar med begravningen ska den avlidnes önskemål om kremering och gravsättning beaktas, så långt det är möjligt. I sällsynta fall kan det vara svårt att komma överens. Då kan det bli aktuellt med medling.

Till hjälp för efterlevande finns folder Mina önskemål. Där kan du fylla i hur du vill ha det med din begravning, till stöd för dem som ska ordna med det praktiska.

Ibland saknar dödsboet ekonomiska tillgångar. Då ordnas begravningen med hjälp av bidrag från kommunen. Bidragets storlek varierar över landet. Kontakta socialkontoret på den ort där den avlidna senast var folkbokförd för information om vad som gäller i den aktuella kommunen. 

Om du vill läsa mer om hur begravning fungerar i Sverige, vad begravningsavgiften innebär och vad som ingår så finns skriften Om begravning och den hittar du här!


Boka begravning

Den som tillhör Svenska kyrkan betalar kyrkoavgift. Där ingår bland annat begravningsgudstjänst i kyrka eller kapell med präst, musiker, bärartjänst och kyrkvaktmästare. Innan själva begravningsgudstjänsten träffar man prästen för ett "sorgesamtal" där man går igenom hur man vill att ceremonin skall utformas, vilken musik och vilka psalmer man önskar. Vill man ta avsked inne i kyrkan? Eller följa med till gravplatsen och ta avsked där... 

Svenska kyrkans gudstjänster är öppna för alla och besökare kan inte nekas att delta. Det gäller även begravningsgudstjänsten. 

Många vänder sig till en begravningsbyrå för att få hjälp med det praktiska inför en begravning. Men det går även bra att kontakta oss direkt för att boka själaringning, tacksägelse, begravningstid och urnsättning. Fyll i kontaktformuläret nedan eller ring expeditionen mån-fre 10-12, på tel: 0455- 31 34 40 


Borgerlig begravning

En begravningsceremoni som inte följer Svenska kyrkans ordning för begravningsgudstjänst eller ordning enligt annat trossamfund kallas för borgerlig begravning.

Under en borgerlig begravning ska möjlighet till en lokal utan religiösa symboler finnas. Kostnad för lokalen ingår i begravningsavgiften, men kostnad för begravningsförrättare ingår däremot inte. Anhöriga får själva ordna och ansvara för ceremonin, bestämma hur den ska utformas och vilka som får vara med. 

Svenska kyrkan har ansvaret att begrava alla som dör, på det sätt den enskildes tro och religion kräver. Kapellet Eken som finns på griftegården i Augerum är byggt så de ska passa alla trossamfund. Det finns även en lokal för minnesstund. På griftegården finns en speciell begravningsplats för muslimer.

Besöksadress:
Ferbersväg 2
371 94 Lyckeby

Adress Kyrkogårdsexpeditionen:
Amiralitetstorget 27
371 31 Karlskrona
karlskrona-aspo.pastorat@svenskakyrkan.se

Telefon 0455-334700