GUDSTJÄNSTFIRANDE

Gudstjänstfirande 


Söndag 5 februari

Mässa kl 10.30 i Jämjö församlingshem. Magnusson/Trönnberg.  

Gudstjänst kl 14.00 i Ramdala församlingshem. Allwood/Trönnberg. 

Gudstjänst kl 17.00 i Sturkö församlingshem. Allwood/Trönnberg. 


Torsdag 9 februari

Gudstjänst för stora och små kl 17.00 i Sturkö församlingshem. Andakt mat o pyssel i kärlekens tecken. Allwood/Andersson/Holgersson. 


Söndag 12 februari

Mässa kl 10.30 i Jämjö församlingshem. Solosång Anders Börjesson. Magnusson/Bredmar. 

Lovsångsgudstjänst kl 14.00 i Kristianopels församlingshem. Solosång Thomas "TK" Karlsson. Linderson/Bredmar. 

Mässa kl 17.00 i Torhamns församlingshem. Sång Anna & Robert Månsson m.fl. Linderson/Bredmar. 


Söndag 19 februari

Mässa kl 10.30 i Jämjö församlingshem. Magnusson/Trönnberg. 

Mässa kl 14.00 i Ramdala församlingshem. Allwood/Trönnberg.

Mässa kl 17.00 i Sturkö församlingshem. Allwood/Trönnberg. 


Söndag 26 februari

Mässa kl 10.30 i Jämjö församlingshem. Linderson/Bredmar. 

Mässa kl 14.00 i Kristianopels församlingshem. Sjung med Glädje. Linderson/Bredmar/Holmesson. 

Mässa kl 17.00 i Torhamns församlingshem. Solosång Sofia Lindström. 


Söndag 5 mars

Mässa kl 10.30 i Jämjö församlingshem. Magnusson/Trönnberg.

Mässa kl 14.00 i Sturkö församlingshem. Trönnberg.

Mässa kl 17.00 i Ramdala församlingshem. Trönnberg.


Söndag 12 mars

Sammanlyst gudstjänst kl 11.00 i Möllebackskyrkan Karlskrona. "Lågorna är många". Kyrkbil ring 0455-31 34 40. 

Mässa kl 14.00 i Kristianopels församlingshem. Linderson/Bredmar. 

Mässa kl 17.00 i Torhamns församlingshem. Linderson/Bredmar. 


Söndag 19 mars 

Mässa kl 10.30 i Jämjö församlingshem. Allwood/Trönnberg. 

Gudstjänst kl 14.00 i Sturkö församlingshem. Allwood/Trönnberg. 

Gudstjänst kl 17.00 i Ramdala församlingshem. Allwood/Trönnberg. 


Söndag 26 mars

Mässa kl 10.30 i Jämjö församlingshem. Magnusson/Bredmar. 

Mässa kl 14.00 i Kristianopels församlingshem. Linderson/Bredmar. 

Våffelgudstjänst kl 17.00 i Torhamns församlingshem. Sjung med Glädje. Linderson/Holmesson.