GUDSTJÄNSTFIRANDE

Gudstjänstfirande 


Lördag 7 oktober 

Gudstjänst kl 10.30 i Kristianopels kyrka. Skördeauktion i fösamlingshemmet. Linderson/Bredmar. 


Söndag 8 oktober 

Frukost kl 10.30 i kyrkan. 11.00 Vi lyssnar på Radio P:1s förinspelade sändning från Kristianopels kyrka. Skördeauktion, gåvor mottages tacksamt. Magnusson/Bredmar. 

Gudstjänst kl 14.00 i Torhamns kyrka. Anna & Robert Månsson. Linderson/Bredmar. 


Söndag 15 oktober 

Mässa kl 10.30 i Jämjö kyrka. Sånggruppen StILiG. Högtidsdagsfest med särskild inbjudan till församlingens jubilarer. Magnusson/Bredmar. 

Gudstjänst kl 14.00 i Sturkö kyrka. Allwood Lernå/Trönnberg. 

Gudstjänst kl 17.00 i Ramdala kyrka. Sånggruppen StILiG. Allwood Lernå/Trönnberg. 


Torsdag 19 oktober

Gudstjänst med små och stora kl 17.00 i Sturkö församlingshem. Allwood Lernå/Bredmar/Holgersson/Andersson/Pirovic. 


Söndag 22 oktober

Lovsångsgudstjänst kl 10.30 i Jämjö kyrka. Höstglöd. JKS. Magnusson/Bredmar. 

Gudstjänst kl 14.00 i Avaskärs kapell. Solo Thomas TK Karlsson. Linderson/Bredmar. 

Sinnesrogudstjänst kl 17.00 i Torhamns kyrka. Linderson/Bredmar. 


Söndag 29 oktober 

Mässa kl 10.30 i Jämjö kyrka. Solosång Magnus Trönnberg. 

Mässa kl 14.00 i Sturkö kyrka. Jämjö kammarkör. Allwood Lernå/Trönnberg. 

Mässa kl 17.00 i Ramdala kyrka. Jämjö kammarkör. Allwood Lernå Trönnberg. 


Fredag 3 november

Allhelgonamusik & lyrik kl 18.00 i Jämjö kyrka. Emma J Konstantakis, poeten Karin Hartler och Magnus Trönnberg. 


Lördag 4 november

Mässa kl 10.30 i Jämjö kyrka. Solosång Magnus Trönnberg. Trumpet Rolf Eriksson. Allwood Lernå. 

Minnesgudstjänst kl 14.00 i Sturkö kyrka. Solosång Magnus Trönnberg. Trumpet Mattias Sandsjö. Allwood Lernå. 

Minnesgudstjänst kl 17.00 i Ramdala kyrka. Solosång Magnus Trönnberg. Trumpet Mattias Sandsjö. Allwood Lernå.

Minnesgudstjänst kl 17.00 i Torhamns kyrka. Projektkören. Linderson/Bredmar. 


Söndag 5 november

Minnesgudstjänst kl 14.00 i Kristianopels kyrka. Sjung med Glädje. Linderson/Bredmar/Holmesson. 

Minnesgudstjänst kl 17.00 i Jämjö kyrka. Körisma. Magnusson/Bredmar. 

Minnesgudstjänst kl 17.00 i Tjurkö kyrka. Valthorn Viola Hansson, Solosång Magnus Trönnberg. Allwood Lernå. 


Söndag 12 november

Mässa kl 10.30 i Jämjö kyrka. Sånggruppen StILiG. Magnusson/Trönnberg. 

Gudstjänst kl 14.00 i Sturkö kyrka. Sång, elgittar, slagverk, orgel, m.m.  med Peter Nilsson, Jörgen Svensson & Magnus Trönnberg. Allwood Lernå. 

Gudstjänst kl 17.00 i Ramdala kyrka. Sång, elgittar, slagverk, orgel, m.m. med Peter Nilsson, Jörgen Svensson & Magnus Trönnberg. Allwood Lernå.


Söndag 19 november

Mässa kl 10.30 i Jämjö kyrka. Församlingsrådet serverar kyrklunch efter mässan i f-hemmet. 

Mässa kl 14.00 i Avaskärs kapell. Linderson. 

Mässa kl 17.00 i Torhamns kyrka. Linderson. 


Söndag 26 november

Mässa kl 10.30 i Jämjö kyrka. Solosång Emma J konstantakis. Trumpet Mattias Sandsjö. Magnusson/Trönnberg. 

Mässa kl 14.00 i Sturkö kyrka. Solosång Emma J konstantakis. Trumpet Mattias Sandsjö. Allwood Lernå/Trönnberg.

Mässa kl 17.00 i Ramdala kyrka. Solosång Emma J konstantakis. Trumpet Mattias Sandsjö. Allwood Lernå/Trönnberg.