GUDSTJÄNSTFIRANDE

Gudstjänstfirande 


Söndag 2 april 

Mässa kl 10.30 i Jämjö församlingshem. Solosång Trönnberg. Magnusson. Basar, lotteri och våfflor. 

Gudstjänst med små och stora kl 14.00 i Ramdala församlingshem. Barngrupperna framför musikalen "Han är kung" . Brödauktion. Allwood Lernå/Trönnberg/Schöld/Emricsson. 

Gudstjänst kl 17.00 i Sturkö församlingshem. Solosång Trönnberg. Allwood Lernå. 


Skärtorsdagen 6 april

Mässa kl 18.00 i Kristianopels kyrka. Solosång Bredmar. Linderson. 

Mässa kl 19.00 i Jämjö församlingshem. Sångkvartetten StILiG. Magnusson/Trönnberg. 

Mässa kl 20.00 i Torhamns kyrka. Projektkören. Linderson/Bredmar. 


Långfredagen 7 april

Gudstjänst kl 10.30 i Jämjö församlingshem. Magnusson/Bredmar. 

Vid korset kl 15.00 i Sturkö församlingshem. Jämjö kammarkör. Allwood Lernå/Trönnberg. 

Långfredagsmusik kl 18.00 i Ramdala församlingshem. Jämjö kammarkör, fiol Andreas Persson, solosång. Allwood Lernå/Trönnberg. 


Påskafton 8 april

Mässa kl 22.00 i Sturkö kyrka. Trumpet Selma Argenius. Allwood Lernå/Trönnberg. 


Påskdagen 9 april

Påskotta kl 8.00 i Torhamns kyrka. Solosång Elsa Joehlson. Frukost i församlingshemmet. Linderson/Bredmar.

Mässa kl 10.30 i Jämjö kyrka. Solo Emma J Konstantakis, trumpet Selma Argenius. Magnusson/Trönnberg. 

Mässa kl 14.00 i Kristianopels kyrka. Körisma. Trumpet Rolf Eriksson. Linderson/Bredmar. 

Gudstjänst kl 17.00 i Ramdala församlingshem. Solo Emma J Konstantakis, trumpet Selma Argenius. Allwood Lernå/Trönnberg. 


Annandag påsk 10 april

Gudstjänst kl 10.30 i Jämjö kyrka. JKS. Linderson/Bredmar. 


Söndag 16 april

Mässa kl 10.30  i Jämjö Kyrka . Jämjö kammarkör. Allwood Lernå /Trönnberg.

Gudstjänst kl 14.00 i Sturkö kyrka. Jämjö kammarkör. Allwood Lernå/Trönnberg.

Gudstjänst kl 17.00 i Ramdala församlingshem. Solosång Trönnberg. Allwood Lernå.


Torsdag 20 april

Gudstjänst med små och stora kl 17.00 i Sturkö församlingshem. Allwood Lernå/Bredmar/Andersson/Holgersson.


Söndag 23 april

Konfirmation kl 10.30 i Jämjö kyrka. Solosång Bredmar. Magnusson.

Gudstjänst med små o stora kl 14.00 i Kristianopels kyrka. Barngrupperna medverkar. Linderson/ Bredmar.

Sinnesrogudstjänst kl 17.00 i Torhamns kyrka. Linderson/Bredmar.


Söndag 30 april

Mässa kl 10.30 i Jämjö kyrka. Solosång Emma J Konstantakis. Magnusson/Trönnberg.

Valborgsmässa kl 14.00 i Ramdala församlingshem. Solosång Emma J Konstantakis. Allwood Lernå/Trönnberg.


Tisdag 2 maj

Vardagsgudstjänst kl 13.00 i Sturkö församlingshem. Solosång Trönnberg. Allwood Lernå.


Söndag 7 maj

Mässa kl 10.30 i Jämjö kyrka. Sång Elsa Joehlson & Elias Runesson. Magnusson/ Bredmar.

Gudstjänst kl 14.00  i Torhamns kyrka. Solosång Sofia Lindström. Linderson/Bredmar.

Mässa kl 17.00 i Kristianopels kyrka. Linderson/ Bredmar.


Söndag 14 maj

Mässa kl 10.30 i Jämjö kyrka. Magnusson/Bredmar.

Gudstjänst kl 14.00 i Sturkö kyrka. Sjung med Glädje. Allwood Lernå/ Holmesson.

Mässa kl 17.00 i Ramdala församlingshem. Allwood Lernå/ Bredmar.


Torsdag 18 maj

Friluftsgudstjänst kl 9.00 vid Brofästet Senoren. Solosång Trönnberg. Allwood Lernå.

Mässa kl 10.30 i Kristianopels Kyrka. Körisma. Centerkvinnornas kaffe i Bygdegården. Linderson/Bredmar.


Söndag 21 maj

Mässa kl 10.30 i Jämjö kyrka. Körisma. Magnusson/Bredmar.

Mässa med små o stora kl 14.00 i Torhamns kyrka. Barngrupperna medverkar. Linderson/ Bredmar/Nilsson/Larsson.


Söndag 28 maj

Mässa kl 10.30 i Jämjö kyrka. Solosång Emma J Konstantakis, Trumpet Rolf Eriksson, Magnusson/Trönnberg.

Gudstjänst med små o stora kl 14.00 i Ramdala kyrka. Barngrupperna medverkar. Solosång Emma J Konstantakis, Trumpet Rolf Eriksson. Allwood/Lernå/Trönnberg/Schöld/Emricsson.

Mässa kl 17.00 i Sturkö kyrka. Solosång Emma J Konstantakis, Trumpet Rolf Eriksson. Allwood Lernå/Trönnberg.


Måndag 29 maj Annandag pingst

Mässa kl 18.30 i Jämjö kyrka. Solosång Trönnberg. Magnusson.


Torsdag 1 juni

Gudstjänst med små o stora kl 17.00 i Sturkö församlingshem. Barngrupperna medverkar. Allwood Lernå/Bredmar/Andersson/Holgersson.


Söndag 4 juni

Mässa kl 10.30 i Jämjö kyrka. Magnusson/Bredmar.

Gudstjänst med små o stora kl 14.00 i Kristianopels kyrka. Barngrupperna medverkar. Linderson/Bredmar/Schöld /Emricsson. 

Mässa kl 18.00 i Torhamns kyrka. Linderson/Bredmar.


Tisdag 6 juni

Friluftsgudstjänst med små o stora kl 10.30 i församlingshemmets trädgård. Barnavslutning. Magnusson/Bredmar.


      Söndag 11 juni

           Mässa kl 10.30 i Jämjö kyrka. Solosång Trönnberg. Allwood Lernå.

           Mässa kl 14.00 i Sturkö kyrka. Solosång Trönnberg. Allwood Lernå.

           Mässa kl 18.00 i Ramdala kyrka. Solosång Trönnberg. Allwood Lernå.


      Söndag 18 juni

           Mässa kl 10.30 i Jämjö kyrka. Allwood Lernå.