MUSIK

Vuxenkörer

Sjung med Glädje

Detta är en kör för dig som är dagledig. Vi sjunger visor och läsarsånger och vi medverkar på samlingar under dagtid och gudstjänster.

Övning: Mån 14.00-15.30 i Ramdala församlingshem                  

Körledare: Carina Holmesson                                                       

E-post: carina.holmesson@gmail.com


Jämjö kammarkör

Detta är en kör för dig som vill utveckla notläsning och sångteknik, och vara en del i pastoratets gudstjänster. Till viss del övar man självständigt på hemmaplan. Vi sjunger olika slags sånger - ofta i flera stämmor.

Övning: Varannan tors 18.00-20.30 i Ramdala kyrka   

Körledare: Magnus Trönnberg                                                      

E-post: magnus.tronnberg@svenskakyrkan.se


Körisma

Detta är en kör för dig som tycker om att sjunga tillsammans med andra. Vi sjunger blandad repertoar från svenska sångskatten, andliga låtar och psalmer.

Övning:  Tis 17.30-19.00 i Ramdala församlingshem  

Körledare: Gunilla M Bredmar                                                 

E-post: gunilla.bredmar@svenskakyrkan.se