MUSIK

Vuxenkörer

Sjung med Glädje

Detta är en kör för dig som är dagledig. Vi sjunger visor och läsarsånger och vi medverkar på samlingar under dagtid och gudstjänster.

Övning: Mån 14.00-15.30 i Ramdala församlingshem                  Körledare: Carina Holmesson                                                       E-post: carina.holmesson@gmail.com


Jämjö kammarkör

Detta är en kör för dig som har sjungit mycket. Vi sjunger svenska och internationella körpärlor m.m.- ofta i flera stämmor. 

Övning: Varannan tors 18.00-20.30 i Ramdala kyrka   Körledare: Magnus Trönnberg                                                      E-post: magnus.tronnberg@svenskakyrkan.se


Körisma

Detta är en kör för dig som tycker om att sjunga tillsammans med andra. Vi sjunger blandad repertoar från svenska sångskatten, andliga låtar och psalmer.

Övning:  Ons 18.30-20.00 i Ramdala församlingshem  Körledare: Gunilla M Bredmar                                                 E-post: gunilla.bredmar@svenskakyrkan.se 

Barn och Ungdomskörer

Jämjö Soulchildren

Ungdomskör från 9 år och uppåt.

Övning: Tor 15.30-16.00 i Jämjö församlingshem            Ledare: Gunilla M Bredmar                                                          E-post: gunilla.bredmar@svenskakyrkan.se