Vi har många aktiviteter för både unga och gamla, dagverksamhet och kvällsaktiviteter.  After work, caféer, lunchgemenskap, syföreningar, konserter och körer är bara lite av allt det som du kan ta del av. Varför inte besöka vår secondhandaffär "Bättre Begagnat", där allt överskott går till hjälpverksamhet. Du är varmt välkommen till våra gudstjänster, andakter, veckomässor och till morgonbön. Det finns något för alla. Gemenskap och musik är en röd tråd som finns genom hela vår verksamhet. Vi vill finnas där för dig och arbetar utifrån devisen att "Föra kyrkan ut på byn och byn in i kyrkan". 

Vill du lämna din kollekt, betala fika, deltagaravgift eller lämna en gåva så går det bra att göra detta via Swish: 1234 838 173


Coronavirus (COVID19) Inställda grupper

Vänligen se uppdaterad information angående minimering av smittorisk pga Coronavirus och vilka grupper och event som är inställda i samband med detta:

  • Sverige sänker gränsen för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar till max 50 personer. När det gäller gudstjänster, dop, bröllop och begravningar släpps därför in max 50 personer i kyrkan. Samma restriktioner gäller för dopkaffe, minnesstunder och andra tillställningar i våra församlingshem. 
  • Konfirmandgrupper och övrig barnverksamhet pågår som vanligt för närvarande
  • Dop, begravningar och bröllop fortlöper med maxantal på 50 personer. 
  • Vi firar gudstjänster (dock inga nattvardsgudstjänster) och veckoandakter med max 50 personer. 

Här kan du läsa senaste numret av Kyrknytt, denna gången är det Sommarbilagan vi ger ut. Där finner du mer information om vad som händer framöver i vårt pastorat:


Jämjö Pastorat

Torhamnsvägen 8, 373 72 Jämjö
E-post: jamjo.pastorat@svenskakyrkan.se 
Telefon: 0455-31 34 40 & 0455-31 34 41

Öppettider 

Måndag - Fredag: 10.00 - 12:00                                  Onsdag 13.00-15.00                                                      Lördag: Stängt                                                  Söndag: Stängt

Behöver du kontakta oss?