Du hittar våra livesända gudstjänster här! 


Coronavirus (COVID19) 

Kära vänner!

Denna tid utmanar oss att tänka om och hitta kreativa lösningar. De nya restriktionerna som börjar gälla från den 24 november 2020, innebär för oss:

  • att vi nu går över helt till livesända gudstjänster. Varje helgdag kan ni följa oss härifrån Jämjö kyrka kl 10.30. Vi utökar närvaron i chatten och sändningen går att se i efterhand här!
  • att vi kommer sända både dagliga andakter och en adventskalender på fb varje dag i advent. Kl 9.00 Morgonbön och kl 14.00 Adventskalender. 
  • att kyrkklockorna kommer att ringa i pastoratets alla kyrkor på ordinarie gudstjänsttid. Som en påminnelse om Guds närvaro och som en maning för oss att be.
  • att vi fortsätter att döpa och viga, men med max 8 pers samlade. Varav präst, musiker och vaktmästare är 3 st. 
  • När det gäller begravningar gäller för nuvarande att 20 personer exkl personal kan närvara på begravningsgudstjänsten. 
  • att vi fortsatt är tillgängliga för er diakonalt. 
  • att expeditionen är stängd för fysiska besök men finns via tel 0455-31 34 40 och via mejl jamjo.pastorat@svenskakyrkan.se
  • att våra präster svarar i sina telefoner dagtid om du behöver prata med någon. 
  • att jourhavande präst finns att nå mellan 17-06 varje natt via 112

Guds välsignelse och frid önskar vi alla! Här kan du läsa vinterns KYRKNYTT! 

Obs! Gudstjänster och övrig verksamhet har blivit ändrat sedan Kyrknytt trycktes pga nya Coronarestriktioner. Vänligen se info ovan samt aktuellt Gudstjänstfirande här!


Om filmen Svenska kyrkan Blekinge kontrakt - En del av Sveriges trädgård

Blekinge är sedan freden i Roskilde 1658 en del av det svenska riket. Redan under dansk tid var området indelat i fyra härader: Listers, Västra (Bräkne) Medelstads samt Östra härad. Lister hörde till en början till Skåne. Blekinge län bildades 1683, och sammanfaller med landskapet. Länet omfattar idag fem kommuner, Karlshamn, Karlskrona, Ronneby, Sölvesborg och Olofström.

Kyrkligt sett har Blekinge alltid hört till Lunds stift. Redan under medeltiden fanns 27 sockenkyrkor, och de var ofta belägna längst kusten. Såväl församlings- som pastoratstrukturen har ändrats vid flera tillfällen. 1950 fanns det 40 församlingar i Blekinge.1 januari 2021 finns det 20 församlingar i Blekinge. Listers- och Bräkne kontrakt har funnits sedan 1700-talet. Karlskrona - Ronneby kontrakt bildades genom en sammanslagning av Medelstads och Karlskrona (tidigare Östra) kontrakt år 1999.

Nu läggs de båda kontrakten samman till ett, och bildar Blekinge kontrakt. Den här filmen visar en del av våra kyrkor i Blekinge, vårt landskap och har till syfte att presentera Blekinge som en del av Lunds stift. Vår biskop, Johan Tyrberg har själv lång erfarenhet av att tjänstgöra och bo i Blekinge, och biskopen medverkar i filmen. Filmen är producerad av Victor Martini och musiken är komponerad av Håkan Windahl. Vi vill med filmen presentera Blekinge kontrakt, och därför finns filmen tillgänglig i alla våra församlingar och pastorat. Filmen kan du se här!

Varmt välkommen till Blekinge kontrakt, en del av Lunds stift och Svenska kyrkan.

Henrik Lindén, Kontraktsprost.


Vi har många aktiviteter för både unga och gamla, dagverksamhet och kvällsaktiviteter.  After work, caféer, lunchgemenskap, syföreningar, konserter och körer är bara lite av allt det som du kan ta del av. Varför inte besöka vår secondhandaffär "Bättre Begagnat", där allt överskott går till hjälpverksamhet. Du är varmt välkommen till våra gudstjänster, andakter, veckomässor och till morgonbön. Det finns något för alla. Gemenskap och musik är en röd tråd som finns genom hela vår verksamhet. Vi vill finnas där för dig och arbetar utifrån devisen att "Föra kyrkan ut på byn och byn in i kyrkan". 

Vill du lämna din kollekt, betala fika, deltagaravgift eller lämna en gåva så går det bra att göra detta via Swish: 1234 838 173


Jämjö Pastorat

Torhamnsvägen 8, 373 72 Jämjö
E-post: jamjo.pastorat@svenskakyrkan.se 
Telefon: 0455-31 34 40 

Öppettider på tel (stängd expedition)

Måndag - Fredag: 10.00 - 12:00                                  Onsdag 13.00-15.00                                                      Lördag: Stängt                                                  Söndag: Stängt

Behöver du kontakta oss?