Information från 1 dec angående Covid-19

  • Den 1 december 2021 inför Folkhälsomyndigheten (FHM) nya smittskyddsregler för allmänna sammankomster med fler än 100 besökare.
  • Vi uppmanar även fortsättningsvis våra besökare att stanna hemma vid symptom.
  • Besökare uppmanas visa hänsyn genom att hålla avstånd om 1 meter mellan varje sällskap om max 8 personer.
  • Vi har inga krav på vaccinpass i dagsläget.
  • Storleken på kyrkan och antalet sällskap avgör maxantalet besökare per tillfälle.
  • Vid vissa av våra samlingar kan det bli fullt. Då hänvisas vänligen till intilliggande kyrkors gudstjänster, livesändningar eller till det utbud som erbjuds via SVT och SR P2.
  • Vi reserverar oss för av FHM ändrade rekommendationer.

Jämjö Pastorat har många aktiviteter för både unga och gamla, dagverksamhet och kvällsaktiviteter. After work, caféer, lunchgemenskap, syföreningar, konserter och körer är bara lite av allt det som du kan ta del av. Varför inte besöka vår secondhandaffär "Bättre Begagnat", där allt överskott går till hjälpverksamhet. Du är varmt välkommen till våra gudstjänster, andakter, veckomässor och till morgonbön. Det finns något för alla. Gemenskap och musik är en röd tråd som finns genom hela vår verksamhet. Vi vill finnas där för dig och arbetar utifrån devisen att "Föra kyrkan ut på byn och byn in i kyrkan".


KYRKOFULLMÄKTIGE

I Jämjö pastorat kallas de nyvalda till sammanträde.

Tisdagen den 7 dec kl 19.00 i Jämjö församlingshem.

Valda för perioden 2022-2025.

Öppet för allmänheten.

Birger Wernersson, ålderspresident.

Ärenden enligt anslagen kungörelse och kallelse.Här hittar du senaste KYRKNYTT! 

Information om våra grupper, tider, gudstjänster, barnverksamhet m.m...


Bryt en tradition! 

Vi lever alla under samma himmel och har samma rättigheter. Men beroende på var vi föds, eller vilket kön vi har, ser verkligheten olika ut.

Var tredje flicka utsätts för våld under sitt liv - bara för att hon är flicka. Varje dag gifts fler än 30 000 flickor bort och fler än 10 000 könsstympas.

Könsrelaterat våld är ett strukturellt problem vars orsaker är mångbottnade, men djupt rotade åsikter och normer kring kvinnors och flickors roll i samhället är ett av grundproblemen.

Tillsammans kan vi bryta skadliga traditioner som tvångsäktenskap, könsstympning och våld mot flickor.

Vill du lämna din kollekt, betala fika, deltagaravgift eller lämna en gåva så går det bra att göra detta via Swish: 1234 838 173


Jämjö Pastorat

Torhamnsvägen 8, 373 72 Jämjö
E-post: jamjo.pastorat@svenskakyrkan.se 
Telefon: 0455-31 34 40 

Öppettider expedition

Måndag - Fredag: 10.00 - 12:00                                          Lördag: Stängt                                                        Söndag: Stängt

Behöver du kontakta oss?