GUDSTJÄNSTFIRANDE

Gudstjänstfirande

Onsdag 23/9

Öppen kyrka på byn kl 17-19 i Jämjö kyrka. Vi erbjuder gemenskap, musik, kaffe, bön, samtal, bikt, själavård och avslutar med en andakt.


Söndag 27/9

Gudstjänst kl 10.30 i Jämjö kyrka. Solo Sofia Lindström. Magnusson/Bredmar.            Gudstjänst kl 14.00 i Ramdala kyrka. Solo Elsa Joehlson. Avtackning för församlingspedagog Lena Gustafsson. Allwood/Bredmar.   Obs max 50 platser! Anmälan till 0455-313440                  Gudstjänst kl 17.00 i Sturkö kyrka. Solo Andreas Wiberfors. Allwood/Bredmar. 


Onsdag 30/9

Öppen kyrka på byn. Kl 17-19 i Jämjö kyrka. Vi erbjuder gemenskap, musik, kaffe, bön, samtal, bikt, själavård och avslutar med en andakt. 


Torsdag 1/10 

Gudstjänst för alla åldrar kl 17.00 i Sturkö församlingshem. Anmälan till Anneli 0703 63 04 92. Allwood/Bredmar/Andersson. 


Lördag 3/10

Musik & Lyrik kl 18.00 i Jämjö kyrka. "Änglamusik" Klarinettisten Bengt Martinsson, organisten Magnus Trönnberg och poeten Karin Hartler. 


Söndag 4/10

Gudstjänst kl 10.30 i Jämjö kyrka. Solo Elsa Joehlson. Magnusson/Trönnberg.            Gudstjänst kl 14.00 i Kristianopels kyrka. Bibelutdelning. Solo Thomas TK Karlsson. Linderson/Trönnberg.                                                                                                    Sinnesrogudstjänst kl 17.00 i Torhamns kyrka. Solo Elsa Joehlson. Linderson/Trönnberg. 


Onsdag 7/10

Öppen kyrka på byn. Kl 17-19 i Jämjö kyrka. Vi erbjuder gemenskap, musik, kaffe, bön, samtal, bikt, själavård och avslutar med en andakt. 


Söndag 11/10

Gudstjänst kl 10.30 i Jämjö kyrka. Bibelutdelning. Soulchildren. Magnusson/Bredmar.        Gudstjänst kl 14.00 i Ramdala kyrka. Bibelutdelning. Allwood/Bredmar.                    Gudstjänst kl 17.00 i Sturkö kyrka. Allwood/Bredmar.