Ramdala Församlingsråd
 

Ordförande:

Kerstin Johansson

Ordinarie:

Kerstin Månsson

Mona Svantesson

Erna Trosgård

Göran Blomberg

Åke Blomberg

Birgitta Karlsson

Anders Eriksson

Ersättare:

Britt-Marie Ericsson

Ann-Kristine Åkesson

Charlotte André

Donald Johansson

Karl-Erik Andersson