Kristianopels församlingsråd

Ordförande:

Jennie Olsson

Ordinarie:

Maj Olsson

Agneta Olsson

Anders Åkesson

Ulla Eriksson

Billy Moberg

Kerstin Peterson

Ann-Marie Håkansson

Ersättare:

Peter Graucob

Lars Hjälmberg

Lena Nilsson

Evelina Brolin