GUDSTJÄNSTFIRANDE

Gudstjänstfirande

Söndag 15/3

Gudstjänst kl 10.30 i Jämjö kyrka. Solosång Gunilla M Bredmar. Linderson/Bredmar.                Gudstjänst kl 14.00 i Sturkö kyrka. Allwood/Ilhammar.                                                       Gudstjänst kl 17.00 i Ramdala kyrka. Allwood/Ilhammar.


Onsdag 18/3

Veckoandakt kl 18.30 i Jämjö kapell. Linderson/Trönnberg.


Söndag 22/3

Gudstjänst kl 10.30 i Jämjö kyrka. Sång Natasha Nilsson & Daniel Norrgård Darelli. Allwood/Trönnberg.
Gudstjänst kl 14.00 i Kristianopels kyrka. Sång Natasha Nilsson & Daniel Norrgård Darelli. Allwood/Trönnberg.                                                                                                Gudstjänst kl 17.00 i Torhamns kyrka. Sång Natasha Nilsson & Daniel Norrgård Darelli. Allwood/Trönnberg.                                                                                          


Söndag 29/3

Gudstjänst kl 10.30 i Jämjö kyrka. Magnusson/Bredmar.                                                      Gudstjänst kl 14.00 i Sturkö kyrka. Allwood/Bredmar.                                    Lovsångsgudstjänst kl 17.00 i Ramdala kyrka. Allwood/Bredmar.      


Onsdag 1/4

Veckomässa kl 18.30 i Jämjö kapell. Magnusson/Trönnberg. 


Palmsöndagen 5/4

Mässa kl 10.30 i Jämjö kyrka. Drama framförd av barngrupperna. "Han är kung"  Magnusson/Trönnberg/Barnledare.                                                                  Palmsöndagsgudstjänst kl 14.00 i Kristianopels kyrka. Drama framförd av barngrupperna. "Han är kung". Linderson/Trönnberg/Barnledare.                                                                              Palmsöndagsgudstjänst kl 17.00 i Torhamns kyrka. Sjung med Glädje. Linderson/Holmesson.  


Skärtorsdagen 9/4

Skärtorsdagsmässa kl 18.00 i Kristianopels kyrka. Jämjö kammarkör. Linderson/Trönnberg.    Skärtorsdagsmässa kl 19.00 i Jämjö kyrka. Flöjt Kristina Magnusson. Magnusson/Bredmar.    Skärtorsdagsmässa kl 20.00 i Torhamns kyrka. Jämjö kammarkör. Linderson/Trönnberg    


Långfredagen 11/4

Långfredagsgudstjänst kl 10.30 i Jämjö kyrka. Jämjö kammarkör. Magnusson/Trönnberg.      Vid korset kl 15.00 i Sturkö kyrka. Allwood/Bredmar.                                                                    Musikgudstjänst kl 18.00 i Ramdala kyrka. Körisma. Allwood/Bredmar.                                       


Påskafton 11/4

Påsknattsmässa kl 22.00 i Sturkö kyrka. Sång och trumpet Lasse Carlsson. Allwood/Trönnberg. 


Påskdagen 12/4

Påskotta "med kvinnorna till graven" kl 8.00 i Torhamns kyrka. Solosång Elsa Joehlson. Frukost i församlingshemmet. Linderson/Bredmar.                                      Påskdagsmässa kl 10.30 i Jämjö kyrka. Sång och trumpet Lasse Carlsson. Magnusson/Trönnberg.                                                                                                Påskdagsmässa kl 14.00 i Kristianopels kyrka. Sång och trumpet Lasse Carlsson. Påskgott mingel i kyrkan. Linderson/Trönnberg.                                                                                        Påskdagsgudsjänst kl 14.00 i Ramdala kyrka. Körisma. Allwood/Bredmar.                                  


Annandag påsk 13/4

Ekumenisk gudstjänst kl 18.00 i Jämjö kyrka. JKS. Predikan Thomas W. Linderson/Bredmar. 


Onsdag 15/4

Veckomässa kl 18.30 i Jämjö kapell. Magnusson/Trönnberg.  


Söndag 19/4

Konfirmation kl 11.00 i Jämjö kyrka. Fjällgruppen. Allwood/Trönnberg/Gadd/Nilsson.                Gudstjänst kl 14.00 i Kristianopels kyrka. Solosång Anette Halldin. Linderson/Trönnberg.        Sinnesromässa kl 17.00 i Torhamns kyrka.  Solosång Anette Halldin. Linderson/Trönnberg.   


Söndag 26/4

Mässa kl 10.30 i Jämjö kyrka. Soulchildren. Magnusson/Bredmar.                                        Mässa kl 14.00 i Sturkö kyrka. Allwood/Bredmar.                                                                            Mässa kl 17.00 i Ramdala kyrka. Sjung med Glädje. Allwood/Holmesson. 


Onsdag 29/4

Veckomässa kl 18.30 i Jämjö kapell. Magnusson/Trönnberg. 


Söndag 3/5

Mässa kl 10.30 i Jämjö kyrka. Magnusson/Trönnberg.                                                                    Mässa kl 14.00 i Kristianopels kyrka. Solosång Thomas TK Karlsson. Linderson/Trönnberg.    Mässa kl 17.00 i Torhamns kyrka. Magnusson/Trönnberg.   


Söndag 10/5

Mässa kl 10.30 i Jämjö kyrka. Magnusson/Ilhammar.                                                    Gudstjänst kl 14.00 i Sturkö kyrka. Magnusson/Ilhammar.                                              Gudstjänst kl 17.00 i Ramdala kyrka. Magnusson/Ilhammar. 


Onsdag 13/5

Veckomässa kl 18.30 i Jämjö kapell. Magnusson/Trönnberg. 


Söndag 17/5

Mässa kl 10.30 i Jämjö kyrka. Magnusson/Trönnberg.                              Gudstjänst för alla åldrar kl 14.00 i Kristianopels kyrka.          Avslutning barngrupperna. Fest i församlingshemmet för alla. Linderson/Trönnberg/Barnledare.                                                      Musikgudstjänst kl 17.00 i Torhamns kyrka.                                Syskonen Pettersson. Linderson/Trönnberg.                                                       


Kristi himmelfärds dag 21/5

Friluftsgudstjänst Brofästet Senoren kl 9.00. Solosång Emma Jansson. Magnusson/Trönnberg.                                                                                                                        Gudstjänst kl 10.30 i Kristianopels kyrka. Harmonikören. Kyrkkaffe i Bygdegården. Centerkvinnorna. Magnusson/Zetterqvist.                                                                          Konfirmation kl 11.00 i Torhamns kyrka. Fredagsgruppen.                                              Konfirmation kl 14.00 i Torhamns kyrka. Fredagsgruppen.                                                          


Söndag 24/5

Mässa kl 10.30 i Jämjö kyrka. Körisma. Magnusson/Bredmar.                                                        Mässa kl 14.00 i Sturkö kyrka. Avslutning barngrupperna. Allwood/Bredmar/Barnledare.          Mässa kl 18.00 i Ramdala kyrka. Allwood/Bredmar. 


Onsdag 27/5

Veckomässa i Jämjö kapell. Magnusson/Trönnberg. 


Pingstdagen 31/5

Mässa kl 10.30 i Jämjö kyrka. Mässingsmusik och solosång. Magnusson/Trönnberg.                Mässa kl 14.00 i Torhamns kyrka. Församlingsfest med Mässingsmusik. Magnusson/Trönnberg.